Brandbeveiliging

Schuimblusser 2, 6 en 9 liter

Werking van de schuimblusser

Door de structuur van het schuim, waterige belletjes gevuld met lucht of inert gas, is de soortelijke massa zo laag dat het op alle vloeistoffen blijft drijven. Om een vloeistofbrand met schuim te blussen dient de gehele oppervlakte van de brandende vloeistof met schuim te worden bedekt.
De conclusie lijkt derhalve voor de hand te liggen dat schuim een brand blust door verdere toetreding van lucht (zuurstof) te verhinderen. Dit is echter ten dele waar. Bij het blussen met een schuimblusser is het uiterst belangrijk om de brand volledig af te sluiten met het schuimdeken. Wanneer de opgebrachte laag schuim niet dik genoeg is, of niet geheel gesloten, dan ontsnappen de dampen die de brand voeden en vervolgens weer gaat branden.


Verschillende SchuimVormende Middelen (SVM)

  • Proteïne schuim. Gemaakt van natuurlijke producten, plantaardig of dierlijk
  • Synthetisch schuim
  • Snel biologisch afbreekbaar schuim. Dit schuim kan voorzien zijn van het milieukeur.


Houdbaarheid

In concentraatvorm is SVM doorgaans 10 jaar houdbaar. in voorgemengde vorm, dus opgelost in water (premix), is SVM maximaal 5 jaar houdbaar.


Vorstbestendigheid

Niet alle schuimblussers zijn vorstbestendig. Die heeft te maken met het concentraat er in. Wij kunnen dan ook Schuimblussers leveren die vorst bestendig zijn tot -30°C.