Brandbeveiliging

Poederblusser 2, 6, 9 & 12 kg

Werking van bluspoeder

Verbranding word gezien als een snelle vorm van oxidatie: de binding van de brandstof aan zuurstof. Die vindt plaats in een chemische kettingreactie, waarbij actieve moleculen ontstaan, de zogenaamde radicalen. Die radicalen houden het verbrandingsproces gaande.

Poederdeeltjes die in de brandhaard worden gebracht nemen de energie van deze radicalen op. De inwendige energie van de radicalen neemt daardoor af totdat een niveau is bereikt waarop zij de kettingreactie niet meer in stand kunnen houden. Bluspoeder wordt daarom wel aangeduid als negatieve katalysator.


Inklinken

Poederdeeltjes worden door hun eigen massa samengedrukt; men noemt dit inklinken. Bij het inklinken ontstaan in de bluspoeder harde klonten. Daarom is het belangrijk de poeder weer te laten los komen zodat het weer in vloeibare vorm gebruikt kan worden.