Brandbeveiliging

Kooldioxide: CO2

Werking van de C02 blusser

Kooldioxide, CO2 is in de natuur een van de meest voorkomende verbindingen. Men treft het aan in de lucht, in het water en zelf in aardgas. CO2 is bij brandbestrijding erg effectief gebleken, doordat CO2 de verhouding tussen brandbare stof en zuurstof verstoort. Door toevoeging van gasvormig CO2 kan het zuurstofgehalte in de ter plaatse aanwezige lucht dalen met 50 tot 70%. De resterende hoeveelheid zuurstof (minder dan 14 tot 8%) is dan niet meer toereikend om het brandproces gaande te houden. De primaire blusmethode is verstikken, waardoor er invoelde zuurstof overblijft om de brand gaande te houden.

CO2 bevindt zich tot 31,4°C in vloeibare vorm in het blustoestel. Bij uitstroming gaat de vloeibare CO2 over in gasvorm. De voor deze verdamping noodzakelijke warmte word onttrokken aan de omgeving waardoor eer een sterke temperatuurdaling plaatsvind. Bij afkoeling tot -79°C. bij een druk van 100 kPa (1bar) ontstaat vervolgens koolzuursneeuw (vast kooldioxide). Door een speciale constructie van de uitstroompijp van CO2-blustoestellen word een dusdanige expansie van het CO2 verkregen dat 10 tot 15% van de CO2 word omgezet in koolzuursneeuw.