Brandbeveiliging

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan bevat afspraken en procedures over hoe te handelen bij een ontruiming. Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij een calamiteit (brand, bommelding, stroomuitval enz.).
JB Nautic Safety maakt voor uw organisatie een ontruimingsplan op maat dat voldoet aan de NEN 8112. Dit is de leidraad die de brandweerkorpsen in Nederland hanteren bij het goedkeuren van een ontruimingsplan van een pand.


IS EEN ONTRUIMINGSPLAN VERPLICHT?
In Nederland zijn er twee wetten die een ontruimingsplan in een pand vereisen of noodzakelijk maken:

Bouwbesluit
Dit is alleen van toepassing indien er op de locatie een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie aanwezig is.

Arbowet
In het kader van de zorgplicht is iedere organisatie verplicht om het veilig verblijf op de locatie van zowel vrijwilligers als bezoekers te garanderen.
Dit wordt als volgt omschreven:
De Arbo-wet (1998/2007) vormt het algemeen wettelijk kader. Voor de BHV meest relevante artikelen zijn artikel 3 ‘Arbo-beleid’, artikel 5 ‘Inventarisatie en evaluatie van risico’s’, artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’, artikel 15 ‘Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening’, artikel 15a ‘Informatierechten deskundige werknemers en personen.
Op basis van artikel 8 en 15 dienen er duidelijke afspraken gemaakt te zijn over de inzet van BHV-ers en de aanwezige kennis bij de vrijwilligers. Dit betekent dat hiervoor e.e.a. opgesteld dient te worden. Het meest voor de hand liggende format hiervoor is het ontruimingsplan conform de NEN 8112.
Bij het maken van een ontruimingsplan zullen wij op locatie langs komen om alle gevaren/hulpmiddelen te inventariseren.